اشعار ابوالقاسم کریمی

کسی که منطقش در اشتباهه
بدان در زیر رگبار گناهه

غبار روی برگ سرخ تاریخ
نشان از نهضتی بی تکیه گاهه
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار هلالی جغتایی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید