اشعار ابوالقاسم کریمی

کسی که خائنین را تکیه گاه است
به جا آوردنش هم اشتباه است

نگین خوش تراش دست غم کیست؟
کسی که حاصل عمرش گناه است
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار قیصر امین پور

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید