اشعار ابوالقاسم کریمی

کسی در فکر مرگ ریشه ها نیست
“غم من قابل فهم شما نیست”

درون کوچه خاموش نفرت
کسی با روح باران آشنا نیست
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از شاعر ایرانی_ پروین اعتصامی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید