اشعار ابوالقاسم کریمی

گل پژمرده بوییدن ندارد
درخت مرده روییدن ندارد

درون کوچه خاموش نفرت
کسی رویای بوسیدن ندارد
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید