اشعار ابوالقاسم کریمی

درختی تشنه در قلب بیابان
به زیر سایه بی جان باران

به دنیا گفتگو و میکرد و میگفت
سراسر زندگی غم بود و بحران
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  دلنوشته _ ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید