اشعار ابوالقاسم کریمی

مَکن در کوچه شب زندگانی
مشو بیگانه با روح جوانی

تو که بر اسب اهدافت سواری
چرا در چشم خود غم میدوانی؟
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از صائب تبریزی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید