اشعار ابوالقاسم کریمی

کسی که حاصل عمرش سیاهه
گذشته حال و فردایش تباهه

نکن راه ریا را منطق خود
که این آغاز هر عیب و گناهه
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید