اشعار ابوالقاسم کریمی

اسیر باور خودخواه انسان
زمین و آسمان و باد و باران

به روی شانه زخمی فردا
نشسته منطق خون ریز نادان
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  متن کامل کتاب تائو ت چینگ _ بخش/7

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید