اشعار ابوالقاسم کریمی

اسیر پنجه خودخواه انسان
درخت و رود و کوه و ابر و باران

به روی شانه زخمی جنگل
نشسته بوسه داغ بیابان
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  اشعار ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید