اشعار ابوالقاسم کریمی

هوس بر پنجه شب باز بارید
از اندام سپیدش راز بارید

تبسم زد به روی بوسه مهتاب
از آغوش وصالش ناز بارید
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا_وحشی بافقی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید