اشعار ابوالقاسم کریمی

اسیر سایه خاری حقیرم
گرفتار شب سرد کویرم

توان رفتن از اینجا ، ندارم
به ماندن در جهنم ناگزیرم
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از _ شهریار

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید