اشعار ابوالقاسم کریمی

شده دل خسته از طوفان دوزخ
ندارد منطقی دوران دوزخ

نشسته بر در ودیوار شهرم
طنین بوسه ی باران دوزخ
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید