اشعار ابوالقاسم کریمی

کسی در فکر مرگ غنچه ها نیست
کسی با روح باران آشنا نیست

در این نفرین سرای نفرت آباد
کسی با مهربانی همصدا نیست
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  کلیپ اشعار ابوالقاسم کریمی/19

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید