اشعار ابوالقاسم کریمی

گل تنها شده در مُشت طوفان
اسیر قلب بی احساس انسان

به روی شانه زخمی فردا
نشسته منطق خون ریز نادان
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از _ شهریار

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید