اشعار ابوالقاسم کریمی

زمان در سایه تقویم اجبار
زمین در پنجه انسان مکار

تمدن زیر سم اسب کینه
اسیر اختیار دیو تکرار

_
ابوالقاسم کریمی –

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:داستان کوتاه آموزنده_بهترین داستان های خواندنی/15

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید