اشعار ابوالقاسم کریمی

ستم در روز محشر با خدا شد
پر از ایمان به درگاه دعا شد

ولی در شهر بی فردای دوزخ
رها در کوچه غم های ما شد

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  دلنوشته_محیط زیست

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید