اشعار ابوالقاسم کریمی

بیابان آمد و دریاچه پژمرد
نفس در دود ماشین ها ترک خورد

سکوت مردم شهر جدایی
قناری را به دنیای قفس بُرد

_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از صائب تبریزی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید