اشعار ابوالقاسم کریمی

بهار آمد ولی گل را چه سود است
سراپای تن باران کبود است

هوا در شهر آدم های خود خواه
سوار ابر بی افسار دود است

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  اشعار ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید