اشعار ابوالقاسم کریمی

کسی که عمر او در بند آه است
گذشته حال و فردایش سیاه است

او میداند دل یوسف وش من
چرا افتاده و در قعر چاه است

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از _ شهریار

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید