اشعار ابوالقاسم کریمی

سلامی به کلاغ و مرغ مینا
به شیر و ببر و خرس و گرگ و چیتا

سلامی به خدنگ و مار و عقرب
و هر حیوانی در هر جای دنیا

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  اشعار ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید