اشعار ابوالقاسم کریمی

خدا ، افتاده در گودال اشکم
همه خندان و من دنبال اشکم

تن زخمی و خستم را بپوشان
هوا سرد است و من پامال اشکم

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  اشعار ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید