اشعار ابوالقاسم کریمی

خزان بر باغ افکارم خزیده
تمام تار و پودم را دریده

چرا نقاش تقدیر دو عالم
مرا در حال غم خوردن کشیده؟!

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از نصرت رحمانی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید