اشعار ابوالقاسم کریمی

این زندگی شرح درازی دارد
هر کس به دلش قصه و رازی دارد

لبخند بزن به مشکلت گریه نکن
هر آدم زنده ای نیازی دارد

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  متن کامل کتاب تائو ت چینگ _ بخش/2

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید