اشعار ابوالقاسم کریمی

گلی ، در مسجد زیبایی رویید
کسی زیبایی گل را نفهمید

او پژمرده شد اما مردنش را
خدا دید و خدا دید و خدا دید

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید