اشعار ابوالقاسم کریمی

زمین خشکید و گل بی ادعا رفت
پرنده مُرد و از جنگل خدا رفت

زمستان رفت و باران بی توجه
از این شهر پر از دود و صدا رفت
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از صائب تبریزی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید