اشعار ابوالقاسم کریمی

پرنده رفت و پروانه خسته
هوا آلوده و گُل دل شکسته

تمام وسعت دنیای کارون
شده یک قایق در گِل نشسته

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نسیم و برکه و رنگین کمان پَر

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید