اشعار ابوالقاسم کریمی

جهنم منزلی در دل خریده
هوای زندگی را سر کشیده

نصیحت میکند ما را خردمند …
ولی غم ریشه را از ته بریده

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از نصرت رحمانی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید