اشعار ابوالقاسم کریمی

هوا دلگیر و دل زندانی عشق
رها در ساحل طوفانی عشق

همه در خواب و من در زیر باران
گرفتار غم پنهانی عشق

(یا)

هوا ابری و دل زندانی غم
رها در ساحل طوفانی غم

زمستان است و من در زیر باران
گرفتار شب طولانی غم

(یا)

هوا دلگیر و دل زندانی شب
گرفتار غم پنهانی شب

همه در خواب و من در زیر باران
دچار گریه طولانی شب

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  متن کامل کتاب تائو ت چینگ _ بخش/13

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید