اشعار ابوالقاسم کریمی

زمین , بی سایه و خاموش و تب دار
بشر در مَنجلاب ترس و کشتار

جُنون, پا در رکاب اسب کینه
بتازد, بر تن و روح ِ ستمکار

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از _ شهریار

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید