اشعار ابوالقاسم کریمی

به سوی پنجره آواز برخواست
قفس از سینه ی پرواز برخواست

طلوع صبح زندان دیدنی شد
تفنگ از باور سرباز برخواست

شاید دوست داشته باشید:  متن کامل کتاب تائو ت چینگ _ بخش/8

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید