اشعار ابوالقاسم کریمی

به زیر تیغ غم عریان صبرم
سوار اسب شب افسار قبرم

اگرچه میوه ی ممنوعه خوردم
اسیر اختیار دیو جبرم

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید