اشعار ابوالقاسم کریمی

بهار آمد ، ولی غمگین و خسته
تبر ، لبخند جنگل را شکسته

به جای موج آب و رقص ماهی
علف بر دامن هامون نشسته

شاید دوست داشته باشید:  اشعار ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید