اشعار ابوالقاسم کریمی

پر پرواز ایمان را بریدند
از آغوش خدا ، خود را کشیدند
سپاه عاشقان غم ، سرانجام
به مرز منطق دوزخ رسیدند

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از شاعر ایرانی_ پروین اعتصامی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید