اشعار ابوالقاسم کریمی

تمام شهر
شاعر می شود ،
وقتی من
زیر پلک های عاشقت
پرسه میزنم.

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  شعر_دلنوشته_محیط زیست

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید