اشعار ابوالقاسم کریمی

آینده ام
جمله ای نخوانده می ماند
در قصه ای

غم انگیز.

شاید دوست داشته باشید:  متن کامل کتاب تائو ت چینگ _ بخش/4

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید