اشعار ابوالقاسم کریمی

1
اگر
آخرین حرفم
دوستت دارم نباشد
زیستن را
اشتباه کرده ام
2
آن سوی دیوار
جنگلیست
که هر روز
کوچکتر می شود
3
هر روز
دورتر می شود
از لبانم
لبخند
4
وَ مرگ
ناجی بازندگان است
آنان که می سوزندُ
می سازند.
5
حرقه ای
که به آتش
آبستن است
تاریکی را
زندگی ، نمی کند

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا_قاآنی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید