اشعار ابوالقاسم کریمی

سهم من از
میراث نیاکانم
هرزآب رنج بودُ
نفرین زجر کش تاریخ
….

تهران-ورامین
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید