کلیپ اشعار ابوالقاسم کریمی/5

وبسایت رسمی
شاید دوست داشته باشید:  کلیپ اشعار ابوالقاسم کریمی/2

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید