اشعار ابوالقاسم کریمی

در مکتب سرد روزگار
جز غم
نیاموختم.

چرا که مادرم
مرا
در پایتخت اشک
زایید.

شاید دوست داشته باشید:  اشعار ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید