اشعار ابوالقاسم کریمی

آنان هبوط کردند
تا تو
به آغوشم
سقوط کنی

و این بهترین
اتفاق زمین است

شاید دوست داشته باشید:  کنجکاوی های من_محیط زیست چیست

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید