اشعار ابوالقاسم کریمی

دست تکان میدهم
برای قطاری که
جیغ می کشد
تنهایی ام را
————–

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید