دلنوشته:ابوالقاسم کریمی

محیط زیست، خانه‌ی ماست
خانه‌ای که باید ازش مراقبت کنیم
خانه‌ای که نباید بهش آسیب برسانیم
خانه‌ای که نباید بهش بی‌احترامی کنیم
*
محیط زیست، زندگی ماست
زندگی‌ای که بدونش نمی‌توانیم باشیم
زندگی‌ای که بهش وابسته‌ایم
زندگی‌ای که باید ازش قدردانی کنیم
*
محیط زیست، آینده ماست
آینده‌ای که باید براش تلاش کنیم
آینده‌ای که باید براش مسئولیت پذیر باشیم
آینده‌ای که باید براش امیدوار باشیم
*
محیط زیست، عشق ماست
عشقی که باید بهش ابراز کنیم
عشقی که باید بهش خدمت کنیم
عشقی که باید بهش افتخار کنیم
*
محیط زیست، هدیه‌ای از خداست
هدیه‌ای که باید ازش سپاسگزار باشیم
هدیه‌ای که باید ازش نگهداری کنیم
هدیه‌ای که باید ازش بهره‌مند شویم
*
محیط زیست، زیبایی‌ای برای چشم‌هاست
زیبایی‌ای که باید ازش لذت ببریم
زیبایی‌ای که باید ازش الهام بگیریم
زیبایی‌ای که باید تحسینش کنیم
*
محیط زیست، میراث ماست
میراثی که باید به نسل‌های آینده منتقل کنیم
میراثی که باید به نسل‌های آینده آموزش دهیم
میراثی که باید به نسل‌های آینده پاسخگو باشیم.
*
محیط زیست، سلامت ماست
سلامتی که باید بهش اهمیت بدهیم
سلامتی که باید ازش حفاظت کنیم
سلامتی که باید ازش بهره‌مند شویم
*
محیط زیست، همدلی ماست
همدلی که باید با هم تقسیم کنیم
همدلی که باید با هم تعامل داشته باشیم
همدلی که باید با هم همکاری کنیم

و در آخر
هر کسی که از محیط زیست مراقبت می‌کند، از خودش و نسل‌های آینده مراقبت می‌کند.

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید