داستانگ:ابوالقاسم کریمی

+ازت یه سوال دارم
_باشه ، خوب بپرس
+با اینکه گاوا زورشون خیلی بیشتر از آدماس
چرا نیمتونن از خودشون در برابر سر بریده شدن توسط آدما
دفاع کنند.
_ خوب ، چون شاخشونو وقتی خیلی کوچیک هستن قطع میکنن و دیگه هم رشد نمیکنه
+نه یه دلیل مهم تر داره
-چون قبل از کشتنشون داروی بیهوشی بهشون میزنن
+نه یه دلیل خیلی مهم تر داره
-چون گاوا به ادما اعتماد کردن؟
+نه این هم نیست
-پس چیه ، خودت بگو
+چون گاوا مثل آدما عقل ندارند
+ولی خوب ، اگه ما توی تصمیماتمون از عقلمون کمک نگیریم
یعنی داریم مثل گاو زندگی میکنیم

+پس بیا گاو نباشیم

شاید دوست داشته باشید:  اشعار ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید