کاریکلماتور:ابوالقاسم کریمی

شاعر معروف ، حتی یاوه هایش طرفدار دارد.
تمدن دِین بزرگی ، به جنگ دارد.
تو را به بی توجهی ام تبعید کرده ام.
به فراموشی ام ، سقوط کرده ای.
برای کاهش وزن ترامادول مصرف می کرد.
تماشاچیان تئاتر، هم کم هستند هم تکراری.
دفتر خاطرات من ، پر شده از واژه او.
سلسله ها با جنایت آمدند و با خیانت رفتند.
آدم های مفید پلیس ضد شورش نمی شوند.
اختلاسگران بی گناهند ، حتی اگر خلافش ثابت شود.

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید