مقاله:ابوالقاسم کریمی

در مورد آخرین پادشاه افغانستان باید بگم زمانی که برای عمل چشم در رم به سر میبرد.

محمد داود خان عمو زاده ی وی کودتایی را علیهش ترتیب داد ، بسیاری گمان میکردند ظاهر شاه برای باز پس گیری قدرت و انتقام جویی به افغانستان بر میگردد و با کمک دولت های خارجی و وفاداران داخلی جنگی را علیه محمد داود خان رهبری میکند و باعث کشته شدن بسیاری از مردم و طرفداران داود خان خواهد شد. اما وی هیچ یک از این کارها را انجام نداد چون تمایل نداشت در کشورش جنگ داخلی به راه بیفتد. او با اینکه یک دیکتاتور به شمار میرفت اما طرفدار جنگ و خون ریزی، هرگز نبود.

آخرین شاه افغانستان خلع قدرت را پذیرفت تا برای مدت بسیار کوتاهی در این کشور جمهوری حاکم شود اما این سرآغاز شورش و هرج و مرج در افغانستان شد!!!

نهایتا ظاهر شاه بعد از ۲۹ سال تحمل رنج تبعید، پس از آنکه طالبان از آمریکا شکست خورد در سال ۲۰۰۲ به وطن بازگشت و اواسط ماه آوریل ۲۰۰۷
بدرود حیات گفت.

ظاهر شاه را افغانستانی ها “بابای ملت” لقب داده اند چرا که حاضر نشد به خاطر قدرت کشور را ویران و مردم را به کشتن دهد. همچنین وی بعد از ورود به افغانستان با اینکه هواخواهان بسیاری داشت برای بازپس گیری تاج و تخت هیچ تلاشی را انجام نداد…

روحش شاد
و یادش گرامی

پاورقی: من افغانستانی نیستم.

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید