سایر نوشته ها:ابوالقاسم کریمی

خدایا
نگاه میکنم اما نمیبینم
گوش میدهم اما نمیشنوم
راه می روم اما بیدار نیستم
میخندم اما سخت غمگینم
فریاد میزنم اما غرق در سکوتم
زندگی میکنم اما زنده نیستم

خدایا
مرا از این دوزخ نجات بده
***
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از _ شهریار

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید