سایر نوشته ها:ابوالقاسم کریمی

دوست من

همسایه ای دارد

که به مدت 30 سال به دختران سرزمین

تاریخ آموخت

اما کسی نبود که به او بیاموزد

نباید زباله هایش را ، جلوی درب خانه همسایه بگذارد.

آیا نباید از این درد ، غمگین شد؟

***

مسئولین دروغگو

پدر و مادر دروغگو

فرزندان دروغگو

و حتی کودکان دروغگو

ما هویتمان را به دروغ ، باخته ایم.

***

این چه مصیبتیس که دچارش شده ایم؟

اخلاقمان افسار گسیخته

تاریخ معاصرمان ویران شهر

امروزمان اندوهبار

آیندمان تار و مبهم

اما ادعاهایمان ، گوش فلک را کر میکند

***

مدتی پیش

انسانی به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت

که در روزگاری نه چندان دورمعلم تعلیمات اجتماعی من بود

و این غم بزرگ

تنها یکی از هزاران زخمیست

که هر روز بر پیکر ناتوان و خسته ی فرهنگ این سرزمین

نقش میبندد

***

روزنوشت

ابوالقاسم کریمی

تهران_ورامین

تاریخ: از 3/اردیبهشت /1399 تا 7 / بهمن /1399

شاید دوست داشته باشید:  دلنوشته_محیط زیست_38

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید