شعرگان

شعرگان
شعرگان : وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی _ اینجا جایی برای ذخیره سازی ، گردآوری و انتشار  ، آثار ، اشعار ، نوشته ها و علاقه مندی های من است _ امیدوارم از مطالعه مطالب وبسایت لذت ببرید _ کپی تنها با ذکر منبع مجاز
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری

اینجاست ، آیید، پنجره بگشایید، ای من و دگر من ها:صد پرتو من در آب!مهتاب ، تابنده نگر ، بر لرزش برگ، اندیشه من ، جاده مرگ.آنجا نیلوفرهاست، به بهشت،…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری

نه تو می پایی، و نه کوه. میوه این باغ: اندوه، اندوه.گل بتراود غم، تشنه سبویی تو. افتد گل، بویی تو.این پیچک شوق ، آبش ده، سیرابش کن. آن کودک…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری

می رویید. در جنگل ، خاموشی رویا بود.شبنم بر جا بود.درها باز، چشم تماشا باز، چشم تماشاتر، و خدا در هر ... آیا بود؟خورشیدی در هر مشت: بام نگه بالا…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری

نی ها ، همهمه شان می آید.مرغان ، زمزمه شان می آید.در باز و نگه کمو پیامی رفته به بی سویی دشت.گاوی زیر صنوبرها،ابدیت روی چپر ها.از بن هر برگی…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری

ای درخور اوج ! آواز تو در کوه سحر، و گیاهی به نماز.غم ها را گل کردم، پل زدم از خود تا صخره دوست.من هستم، و سفالینه تاریکی ، و…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری

درها به طنین های تو وا کردم.هر تکه نگاهم را جایی افکندم، پر کردم هستی ز نگاه .بر لب مردابی ، پاره لبخند تو بر روی لجن دیدم، رفتم به…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری

آری ، ما غنچه یک خوابیم.- غنچه خواب ؟ آیا می شکفیم ؟- یک روزی ، بی جنبش برگ.- اینجا؟- نی ، در دره مرگ.- تاریکی ، تنهایی.- نی ،…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری

تاریکی ، پیچک وار ، به چپر ها پیچید، به حناها، افراها.و هنوز ، ما در کشت، در کف داس.ما ماندیم، تا در رشته شب از گرد چپر ها وا…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری

تنها به تماشای چه ای ؟بالا، گل یک روزه نور.پایین، تاریکی باد.بیهوده مپای ، شب از شاخه نخواهد ریخت، و دریچه خدا روشن نیست.از برگ سپهر، شبنم ستارگان خواهد پرید.تو…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری

سرچشمه رویش هایی، دریایی، پایان تماشایی.تو تراویدی: باغ جهان تر شد، دیگر شد.صبحی سر زد، مرغی پر زد، یک شاخه شکست : خاموشی هست.خوابم بر بود ، خوابی دیدم: تابش…

0 دیدگاه