متن کامل کتاب تائو ت چینگ _ بخش/8

حركت تائو به سوي بازگشت است.
طريق تائو تسليم است.

همه چيز از هستي متولد مي شود
و هستي از نيستي.

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا_وحشی بافقی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید