اشعار ابوالقاسم کریمی

تبر آمد مرا بی هم زبان کرد
دلم را فرش پای دشمنان کرد

گلی بودم جوان زیبا تر از روز
مرا پژمرده ای خفت نشان کرد
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار زیبا از شیخ بهایی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید